سومین نمایشگاه بین المللی ابزارآلات صنعتی، ساختمانی و مجاری کرمان