دریل و میکسر
ابزارهای تخریب
اره
فرز و پولیش
رنده و سنباده
شیارکن
پیستوله
شارژی
سایر